English | Slovak

SMS

POST JSON Odoslanie správy (JSON) - POST


Delivery reporty

POST JSON PULL - Delivery report (JSON/POST)
POST JSON PUSH/Callback - Delivery report (JSON/POST)


Overovanie stavu MSISDN

POST JSON Overovanie stavu MSISDN (JSON) - POST
POST JSON Overovanie migrácie MSISDN (JSON) - POST


Príklady

Stiahnuť Vzorové príklady použitia + triedy v PHP


Cenníky

Stiahnuť Cenník zasielaných SMS (krajiny okrem SR)